Najnovije Vesti

Kontaktirajte nas

Kotlenik promet
36204 Lađevci, Srbija
Sa Vama od 1990

Telefon:
+381 (0)36 5 851 724
+381 (0)36 5 851 242
+381 (0)36 851 400

Email:
office@kotlenik-promet.com

Politika kvaliteta


Kotlenik-promet ima za cilj da bude proizvođač mesa i mesnih prerađevina koga će potrošači prepoznavati po visokom kvalitetu i bezbednosti proizvoda. U tom cilju još od 2007.godine, usvojeni su i primenjuju se  HACCP sistem upravljanja bezbednošću hrane i hrane za životinje i SRPS ISO 9001:2008 sistem menadžmenta kvalitetom. Namera nam je da uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednošću hrane i hrane za životinje prema zahtevima usvojenih standarda, doprinosimo stalnom povećanju zadovoljstva naših kupaca. Primenom principa HACCP u proizvodnji i razvoju novih proizvoda uz upotrebu savremenih tehnologija, cilj su nam zdravstveno ispravni, bezbedni proizvodi, bez reklamacija potrošača i opoziva proizvoda.
 
ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 sertifikat je jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom ima izuzetan strateški značaj za sve vidove poslovanja. U tom smislu,  standard ISO 9001:2008 je primenljiv na sve organizacije nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne delatnosti i jedini se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svetu.

Proces sertifikacije započinje tako što sistem menadžmenta kvaliteta - QMS (Quality Management System) mora biti u potpunosti dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta, a potom implementiran u organizaciji.

Nakon što su standardni uspešno implementirani u samoj organizaciji, sertifikaciju ISO 9001:2008 izvršava nezavisno međunarodno sertifikaciono telo. Sertifikacija predstavlja eksternu kontrolu, nakon čijeg pozitivnog izveštaja sledi izdavanje sertifikata za kvalitet koji se obnavlja na godišnjem nivou.
HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane.

Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i proverljiv.

Prijavite se na mejling listu

Glavne strane

Kategorije proizvoda

Poslednja 4 proizvoda

Vesti

Copyright © Kotlenik Promet 2011 / Web Development Serbia by Eximius Solutions